Despre Catalin Iordache

Un cetatean DE:VOTAT
m

Biografie

Numele meu este IORDACHE CATALIN, născut la 11.05.1971, în municipiul Curtea de Arges, jud. Arges, fiul lui Iordache Ion si Iordache Maria, cu domiciliul în oraşul Bucuresti, strada Vidin, nr.7, bl. 55, sc.B, ap.2, sectorul 2, de cetăţenie română, religie ortodoxă, necăsătorit, absolvent al Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Bucuresti, Facultatea de Drept, cunoscător al limbii engleze, franceze si italiene, de nivel mediu, de profesie jurist, în prezent administrator al S.C. C&I AMBIENT S.R.L., S.C. SOCIETATEA DE PRODUSE IMOBILIARE OM TRADING S.R.L., CDI SAILING S.R.L..

"Dezvoltarea unei națiuni, progresul și prosperitatea acesteia nu sunt posibile fără un sistem modern și eficient de educație."

m
 • Şcoala primară (clasele I-IV) am urmat-o între anii 1976 – 1980 la Şcoala Generală Nr. 4 din oraşul Curtea de Arges, judeţul Arges, sub îndrumarea învăţătorului Ciobotaru Lucia.
 • Cursurile gimnaziale (clasele V-VIII) le-am urmat între anii 1980-1984 la Şcoala Generală Nr. 4 din oraşul Curtea de Argeș, județul Argeș. Pot da relaţii despre activitatea mea în această perioadă profesorii: Doina Marin, Nitica Tatiana, Tarta Ioan.
 • În intervalul 1984-1989 am urmat cursurile liceale în cadrul Liceului Vlaicu Vodă din municipiul Curtea de Argeș, judetul Argeș. Despre activitatea mea din această perioadă pot oferi relaţii dirigintele clasei, doamna Starescu Elena şi profesorii Dobra Vasilica, Stanica Ion, Angelescu Claudia.
 • În perioada 1990-1992 am urmat cursurile școlii de subofițeri de poliție Vasile Lascar, localitatea Câmpina, judeţul Prahova.
 • În perioada 1993-1998 am urmat cursurile Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, localitatea București.
 • În perioada 1999-2000 am urmat cursurile post-universitare, Drept Internațional, în cadrul Universității București.
 • În perioada 2000 am absolvit cursurile ICI – Formator Baze de Date și Gestionare Rețele Internet.
 • În anul 2000 am urmat cursurile Federal Bureau of Investigation, localitatea București.
 • În anul 2002 am urmat cursurile Registrul Auto Roman, cu specializarea – persoană desemnată să conducă activități, transport persoane, mărfuri, în localitatea București.
 • În perioada 2004-2007 am urmat cursurile Universității Artifex, studii economice, localitatea București.
 • În anul 2005 am urmat cursurile ITHR, Management Turism, localitatea București.